Najczęściej występującym łagodnym pierwotnym guzem serca jest: