Badanie rtg u noworodka z zarośnięciem przełyku oraz przetoką tchawiczo-przełykową do dalszego odcinka zarośniętego przełyku uwidoczni: