U bezobjawowego 3-letniego chłopca stwierdzono w badaniu przedmiotowym jednostronną niebolesną masę w jamie brzusznej po stronie lewej. W badaniu USG uwidoczniono zmianę litą, wywodzącą się z nerki, dobrze odgraniczoną, z niewielkimi obszarami o obniżonej echogeniczności. Obraz w pierwszej kolejności wskazuje na: