10-miesięczne niemowlę zostało przyjęte do szpitala z powodu narastającego niepokoju oraz powtarzających się wymiotów, podczas których dziecko jest spocone i głośno krzyczy. W badaniu USG uwidoczniono objaw „tarczy strzelniczej”. Jakie powinno być dalsze postępowanie?