U donoszonego noworodka urodzonego przez cięcie cesarskie z powodu zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej z objawami niewydolności oddechowej wykonano rtg klatki piersiowej, w którym uwidoczniono obustronny gruboziarnisty rysunek siateczkowo-grudkowy. Podczas porodu stwierdzono zielone zabarwienie wód płodowych. W oparciu o wywiad i dane obrazowe można rozpoznać: