15-letni chłopiec miał wykonane badanie rtg stawu kolanowego z powodu urazu skrętnego, które nie wykazało zmian pourazowych, natomiast uwidoczniło zmianę ogniskową w obrębie przynasady bliższej kości piszczelowej, o sklerotycznym brzegu, związaną z warstwą korową kości, wykazującą niewielkie cechy ekspansji, bez odczynów okostnowych. Opisywana zmiana odpowiada: