Badaniem z wyboru przy podejrzeniu niedokrwienia jelita jest: