Skrzeplina w świetle żyły wrotnej w fazie ostrej w badaniach obrazowych jest: