Typowy obraz FNH w badaniu TK ma następujące cechy: