Prekursorem gruczolakoraka pęcherza moczowego jest: