Spektrum dopplerowskie o kształcie parvus-tardus jest dowodem na istnienie: