U pacjenta w trzeciej dobie po urazie wielonarządowym z GSC 7 na zdjęciu przyłóżkowym klatki piersiowej stwierdzono nowe, plamiste, okołooskrzelowe zagęszczenia miąższowe w górnym płacie prawego płuca i w płatach dolnych obustronnie. Obraz w pierwszej kolejności budzi podejrzenie: