Najlepszą metodą obrazową określania stopnia zaawansowania zmian węzłowych u pacjentów z rakiem płuca jest obecnie: