Cechą świadczącą o nieoperacyjnym charakterze raka płuca w TK jest: