Najistotniejszymi obrazami dla oceny morfologii macicy i zmian rozrostowych w jej obrębie w badaniu MR są: