Objawem przemawiającym za złośliwym charakterem guza jajnika w TK jest/są: