Najbardziej przydatnymi obrazami w wykrywaniu i ocenie zaawansowania raka gruczołu krokowego w badaniu MR są: