60-letni pacjent z chorobą Hippel-Landaua zgłosił się z objawami krwiomoczu i bólów w okolicy lędźwiowej. W badaniu TK jamy brzusznej wykazano w obrębie nerek wieloogniskowe, intensywnie wzmacniające się zmiany guzowate. Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?