Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące zwężenia przełyku: