Do wskazań do wykonania cystoureterografii mikcyjnej należą wszystkie, z wyjątkiem: