U dzieci w niektórych stanach chorobowych donaczyniowe podanie pozytywnego środka cieniującego wiąże się ze szczególnym ryzykiem powikłań. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do śródnaczyniowego podania środków cieniujących u noworodków jest: