Stwierdzono jednostronną, niebolesną, szybko rosnącą masę w jamie brzusznej. W badaniu USG uwidoczniona dobrze ograniczona zmiana, w przeważającej części lita; widoczne obszary o obniżonej echogeniczności lub bezechowe wewnątrz guza odpowiadają ogniskom martwicy. Przed zabiegiem operacyjnym konieczna jest ocena żyły nerkowej, żyły głównej dolnej i prawego przedsionka
w celu wykluczenia wrastania masy guza do ich światła. Obraz powyższy najbardziej wskazuje na: