Bez skierowania podpisanego przez lekarza można wykonywać badania: