Podczas badania tomografii komputerowej największą dawkę otrzymują narządy położone: