Powietrze i kości są przeszkodą w obrazowaniu ultradźwiękowym, gdyż: