W Zespole Marfana - wrodzonych zaburzeń w powstawaniu kolagenu tkanki łącznej, nie występuje: