Spośród raków, najczęściej przerzuty do kości daje rak: