Badanie TK wątroby przed dożylnym podaniem środka cieniującego (przeglądowe) służy głównie do uwidocznienia: