Najczęstsza lokalizacja tętniaków wewnątrzmózgowych to tętnica: