Wskazaniem do badania MR gruczołów piersiowych z podaniem środka kontrastowego jest: