Występowanie licznych chrzęstniaków, dotyczące zazwyczaj jednej strony ciała i prowadzące do guzowatego obrzęku ręki, przedramienia lub nóg bez współistniejącej naczyniakowatości, to: