W badaniu TK klatki piersiowej bez podawania dożylnego środka kontrastowego tak zwane „okno śródpiersiowe” zawiera się w przedziałach: