Rak włóknisto-blaszkowaty wątroby (FLC) różni się od ogniskowego przerostu guzowatego (FNH):