Cechy charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego (SM):