Dla obszarów ostrego niedokrwienia w obrazowaniu dyfuzyjnym charakterystyczne są: