Dziewczynka lat 12 miała wykonane zdjęcie pantomograficzne w ramach przygotowania do planowania leczenia ortodontycznego z powodu nieprawidłowego położenia kła górnego prawego. Dziecko nie zgłaszało żadnych dolegliwości ze strony zębów, w badaniu stomatologicznym nie stwierdzono zmian próchnicowych. Na otrzymanym zdjęciu pantomograficznym widoczne było dobrze odgra-niczone rozległe jednokomorowe przejaśnienie sięgające od wierzchołka korzenia dolnego lewego kła do korzenia bliższego pierwszego dolnego trzonowca lewego. Zmiana wpuklała się pomiędzy korzenie zębów do przegród międzyzębowych
w tym odcinku, bez cech resorpcji ani przemieszczenia korzeni. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie radiologiczne to: