U młodego sportowca, z pozytywnym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób serca, w MR uwidoczniono: nieposzerzoną lewą komorę serca; asymetryczne pogrubienie przegrody międzykomorowej w sąsiedztwie drogi odpływu; pogrubiała przegroda ma sygnał izontensywny w stosunku do pozostałej części mięśnia lewej komory i ulega niespecyficznemu wzmocnieniu w części centralnej w badaniu opóźnionym po podaniu Gadoliny. W sekwencji fazowo-kontrastowej MR stwierdzono zaburzenia rozkurczowego napełniania lewej komory, a w badaniu cine w trakcie skurczu, widoczne jest przednie przemieszczenie płatka zastawki mitralnej w kierunku przegrody międzykomorowej. Obraz MR wskazuje na: