Granica pomiędzy segmentem 4 i 8 wątroby przebiega przez płaszczyznę biegnąca w osi: