Wskazaniem do wykonania badania ultrasonograficznego piersi nie jest: