Krzywe wzmocnienia kontrastowego poprawiają swoistość badania MR piersi. Większość raków inwazyjnych wykazuje: