Pacjentka lat 63. W badaniu TK wielofazowym jamy brzusznej i miednicy mniejszej stwierdzono guz w poszerzonej jamie macicy o strukturze hipodensyjnej. Macica o zatartych obrysach zewnętrznych, brak przestrzeni tłuszczowych pomiędzy sąsiednimi narządami (odbytnica i pęcherz moczowy). Zatarcie zarysów mięśni zasłonowych i gruszkowatych. Obustronne wodonercze i poszerzenie moczowodów na całej długości. Powiększone węzły chłonne okołoaortalne i miedniczne. W wywiadzie pacjentka otyła z cukrzycą, dolegliwościami bólowymi w podbrzuszu. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to: