Pacjent lat 23. W badaniach TK miednicy mniejszej ze środkiem kontrastującym stwierdzono: w jądrze hipodensyjne masy tkankowe ulegające mniejszemu zakontrastowaniu w porównaniu z otaczającymi prawidłowymi tkankami jądra. Powiększone węzły chłonne okołoaortalne i miedniczne. Ogniska meta do wątroby i miąższu płuc. Podwyższone markery LDH, AFP, beta hCG. W wywiadzie od
8 miesięcy niebolesny guz jądra. Obraz TK miednicy mniejszej odpowiada: