Ustawienie parametrów okna ok. WW = 1500 i WL = -700 umożliwia optymalną ocenę: