W oknie aortalno-płucnym mieszczą się wszystkie wymienione struktury, z wyjątkiem: