Najczęściej występującą zmianą patologiczną w obrębie śródpiersia przedniego u dorosłych jest: