U 30-letniej kobiety w badaniu TK uwidoczniono obecność gładko okonturowanej okrągłej zmiany torbielowatej, z obecnością zwapnień i komponentów tłuszczowych, położonej w obrębie śródpiersia przedniego. Nie uwidoczniono patologicznych węzłów chłonnych w obrębie klatki piersiowej ani przestrzeni zaotrzewnowej. Opisywana zmiana odpowiada najpewniej: