Niewielkich rozmiarów guzek o charakterze HCC posiada wszystkie wymienione cechy, z wyjątkiem: