Najczęstszą lokalizacją tętniaków workowatych jest: