Stwierdzenie krwawienia do guza jest mało prawdopodobne w przypadku: