Przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego najlepiej obrazuje się w badaniu: